Palauterekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Viestilehdet Oy
Pl 440 00101 Helsinki
FAX 020 4132294
GSM 020 4132288

2. Yhteyshenkilö

Päivi Jaakola
paivi.jaakola@mtk.fi
FAX 0204133121
Puh 0204133125

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Viestilehdet Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja suoramarkkinointiin.

4. REKISTERIN NIMI

Viestilehdet Oy:n palauterekisteri.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yritys tai yhteisö
Yhteyshenkilön nimi
Tehtävänimike
Etunimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Puhelinnumero
Faksi
Sähköpostiosoite
Kieltäytyminen markkinoinnista
Käyttäjätunnus
Salasana
Muistilause
Lehti
Toivottu yhteydenottoaika
Muut tiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot palautteen antamisen yhteydessä.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Viestilehdet Oy:n tietojärjestelmät on suojattu ajanmukaisin viruksentorjunta- ja palomuuriohjelmistoin. Viestilehdet Oy:n henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiin on pääsy vain salasanat ja käyttäjätunnukset omaavalla henkilökunnalla. Henkilötietoja käsittelevällä henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

9. HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen kilpailun tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot pyritään poistamaan sää nnöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

10. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI JA OIKEUDET

Rekisteröidyn informoinnista, sekä tarkastus- ja kielto-oikeudesta on erillinen kuvaus tietosuojaselosteessa.