Lomakkeet

TIETOSUOJASELOSTEEN TARKOITUS

Tietosuojavaltuutetun mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja, on liitettävä tietojen antajan informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tietosuojaseloste. Tutkimusten mukaan merkittävä osa verkon käyttäjistä kokee tietosuojaan liittyvät puutteet ongelmana asioinnin luotettavuuden ja internet-sivujen käytettävyyden kannalta.

Tietosuojaselosteen avulla pyritään parantamaan kansalaisen mahdollisuuksia käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan sekä kasvattamaan käyttäjien luottamusta verkossa tarjottaviin palveluihin. Henkilötiedolla tarkoitetaan ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä, taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi”.

Tutustu myös Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaisiin rekisteriselosteisiin:

Asiakasrekisteri
Palauterekisteri
Kilpailu- ja suoramarkkinointirekisteri

KÄYTETTÄVÄT TERMIT

Käyttäjä = Koneareena-palvelun käyttäjät.
Rekisterinpitäjä = Viestilehdet Oy

1. Rekisterinpitäjä

Viestilehdet Oy
Pl 440 00101 Helsinki
FAX 020 4132294
GSM 020 4132288

2. Yhteyshenkilö

Päivi Jaakola
paivi.jaakola@mtk.fi
FAX 0204133121
Puh 0204133125

3. TIETOSUOJAPERIAATTEEMME

Me Viestilehdet Oy:ssä pyrimme noudattamaan toiminnassamme hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kunnioitamme asiakkaittemme yksityisyyden suojaa. Toimintamme on järjestetty henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti. Henkilötietojen käsittely yrityksessämme perustuu aina asiakassuhteeseen, erikseen saatuun suostumukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Pyrimme kertomaan ja selvittämään asiakkaillemme mahdollisimman selvästi heidän oikeutensa ja tietosuojansa niissä tilanteissa, joissa pyydämme heidän henkilötietojaan. Säilytämme kaikki henkilötiedot luottamuksellisina, ja käytämme niitä vain henkilötietojen keräyksen yhteydessä määriteltyihin tarkoituksiin. Pyrimme pitämään henkilötiedot ajan tasalla ja oikeellisina. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Henkilö tietoja käsittelevällä henkilökunnallamme on vaitiolovelvollisuus.

Pyrimme pitämään tietosuojaperiaatteemme aina ajan tasalla. Suosittelemme asiakkaitamme tarkistamaan tietosuojaselosteemme säännöllisesti.

4. SUORAMARKKINOINTI

Viestilehdet Oy kysyy erikseen henkilötietojen keräyksen yhteydessä, suostuuko asiakas siihen, että hänelle lähetetään tekstiviestitse, sähköpostitse, tai postitse suoramarkkinointia tai muita tiedotteita. Asiakas voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin. Voit tulostaa itsellesi mallin kirjallisesta suoramarkkinointikiellosta täältä

5. HENKILÖTIETOJEN KERÄYSPROSESSIT

Viestilehdet Oy kerää henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:
Koneareena.fi - verkkopalvelu:
Vahtipalveluun rekisteröityminen
Ilmoituksen jättäminen
Arvontoihin osallistuminen
Palautteen jättäminen (henkilötietojen luovuttaminen vapaaehtoista)
Mobiilipalvelujen käyttäminen Tekstiviesti- ja/tai puhelinpalvelua käytettäessä käyttä jästä jää järjestelmään henkilötiedoksi lukeutuva puhelinnumero, jota ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin palvelun käyttöön mahdollistaviin toimintoihin sekä mahdollisten asiakaspalvelu-kontaktien hoitoon. Puhelinnumero jää ainoastaan Viestilehdet Oy:n hallinnoimiin järjestelmiin.

Arvontoihin osallistuminen Markkinointikilpailujen yhteydessä voidaan kerätä henkilötietoja käytettäväksi suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimalla tavalla. Palautteen lähettäminen Palautteen lähettämisen yhteydessä henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin palautteen käsittelemiseen.

www.koneareena.fi -sivusto: Palautteen jättäminen (henkilötietojen luovuttaminen vapaaehtoista) Viestilehdet Oy käyttää keräämiään henkilötietoja vain niiden luovutuksen yhteydessä mainittuihin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalautteen hoitamiseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Viestilehdet Oy ei luovuta keräämiään henkilötietoja kolmannelle osapuolelle.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Viestilehdet Oy:n henkilörekisterit sisältävät seuraavanlaisia tietoja:
Yritys tai yhteisö
Yhteyshenkilön nimi
Tehtävänimike
Etunimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Puhelinnumero
Faksi
Sähköpostiosoite
Kieltäytyminen markkinoinnista
Käyttäjätunnus
Salasana
Muistilause
Lehti
Toivottu yhteydenottoaika
Muut tiedot
Pakolliset merkitään tähdellä tai muulla havainnollisella tavalla.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan Henkilötietolain (HetiL 523/99) edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja käsittelevällä henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Henkilötiedot pyritään pitämään oikeellisina ja ajan tasalla. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekistereistä.

8. TIETOJEN SUOJAUS

WWW-lomakkeilla lähetetyt tiedot liikkuvat verkossa salaamattomana, tämä on yleisesti käytössä oleva menettelytapa. Sähköpostitse Viestilehdet Oy:lle lähetetyt viestit liikkuvat verkossa salaamattomana, ellet itse niitä salaa. Tämä on yleisesti käytössä oleva menettelytapa. Käyttäjän tiedot suojataan salauksen avulla tapauksissa, joissa asiakas käyttää Viestilehdet Oy:n ylläpitämiä mobiilipalveluita. SSL (Secure Sockets Layer) on toiminto, jonka avulla kaikki käyttäjän ja rekisterinpitäjän välillä kulkeva tieto salataan. Lisätietoja SSL:n toiminnasta täältä.

Luovutetuista henkilötiedoista syntyvää rekisteriä suojataan rekisteriselosteissa esitetyllä tavalla:
Asiakasrekisteri
Palauterekisteri
Kilpailu- ja suoramarkkinointirekisteri

9. EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita ] käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidä n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Selain voidaan myös asettaa varoittamaan käyttäjää ennen evästeen tallennusta. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer ä -selainohjelmassa valitsemalla Työkalut – Internet asetukset – Tietosuoja. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Lisätietoa evästeistä: http://www.cookiecentral.com/faq/

10. IP-TIEDOT

Viestilehdet Oy:n ylläpitämillä www-sivuilla vierailevien käyttäjien IP -osoitteet tallentuvat automaattisesti niille varattuun lokiin. Lokia käytetään tilastointitarkoituksiin. Lokiin on pääsy vain Viestilehdet Oy:n henkilöstöllä.

11. MAINONTA

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä tai haluat kieltää näiltä yrityksiltä tietojesi käytön, napsauta tätä.

12. LINKIT TOISIIN WWW-SIVUSTOIHIN

Viestilehdet Oy:n ylläpitämillä sivuilla voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. Viestilehdet Oy ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, turvallisuudesta, eikä kyseisillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

13. TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena ja se on toimitettava allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle, tai käymällä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Voit tulostaa itsellesi mallin kirjallisesta tarkastuspyynnöstä täältä.

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten henkilötietolain mukaisesti. Kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse, tai kirjallisena. Kirjalliset kiellot on toimitettava allekirjoitettuna rekisterinpitäjä lle, tai käymällä henkilökohtaisesti rekisterinpitä jän luona. Huom! Voit siis ilmoittaa suoramarkkinointikiellosta myös puhelimitse. Kirjallinen kielto on kuitenkin aina luotettavampi ratkaisu. Voit tulostaa itsellesi mallin kirjallisesta suoramarkkinointikiellosta täältä.

Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisena ja ne on toimitettava allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle, tai käymällä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Voit tulostaa itsellesi mallin kirjallisesta oikaisupyynnöstä täältä.

14. SOVELLETTAVAT LAIT

Henkilötietolaki (HetiL 523/99)
Laki sähköisen viestinnän tietosuojasta. (SVTSL 516/2004)

15. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

16. REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet ovat nähtävissä verkossa ja Viestiledet Oy:n tiloissa osoitteessa Simonkatu 6, 00101 Helsinki.

17. TIEDUSTELUT

Viestilehdet Oy:n tietosuojaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa Päivi Jaakolalle: Yhteystiedot Lisätietoa henkilökohtaisesta tietosuojasta saat Tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuilta: http://www.tietosuoja.fi

18. MUUTA

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 27.12.2011